Advokatska kancelarija Kolšek – Marković – Ilić se preko dvadeset godina bavi pružanjem pravnih usluga i zastupanjem stranih i domaćih pravnih i fizičkih lica pred sudovima i državnim organima Republike Srbije.

Danas su svakodnevne aktivnosi kancelarije pretežno usmerene na rad sa privrednim subjektima. Pored toga, bavimo se i pružanjem pravne pomoći i davanjem pravnih saveta i fizičkim licima iz oblasti građanskog prava

Trudimo se da poslovnim klijentima pružimo celovite usluge: od osnivanja privrednih društava, preko praćenja pravnog života kompanija (sastavljanje modela ugovora, zastupanja u sudskim postupcima i sl.) pa sve do likvidacije ili stečaja. Tokom godina rada, stekli smo brojne kontakte sa ljudima i firmama sa kojima sarađujemo: od tumača, preko veštaka do izvršitelja, sve u cilju pružanja kompletne usluge klijentima.

Fizičkim licima pružamo usluge koje su uobičajene u svakodnevnom životu, povezane sa porodičnim pravom, naslednim pravom, prometom nepokretnosti, naplatama štete i sl.

Svesni smo da svaki klijent zahteva individualni pristup. Stoga nastojimo da za klijente uvek imamo vremena i da im odgovore i savete damo profesionalno i u najkraćem roku.

Svoj rad temeljimo na poverenju sa klijentima, na koje se klijenti uvek mogu osloniti.

Nastojimo da pratimo promene propisa, kako bi klijentima uvek mogli da damo aktuelan odgovor ili informaciju.